Zrealizowane projekty

Aktualności

DOTACJE NA WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZYCH

2018.04.24

12.209.170,00zł - ta kwota dotacji zasili projekty naszych Klientów: Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o.; AMIR Zakład Produkcji Mebli; ASKO Sp. z o.o.; AVANT Fabryka Porcelitu; FORNER Sp. z o.o.

Czytaj więcej

DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZE

2018.03.17

6.658.406,52zł dotacji na projekty B+R pozyskaliśmy dla naszych Klientów: ABM GREIFFENBERGER POLSKA Sp. z o.o.; SIWEK Sp. z o.o.; "HULANICKI BEDNAREK" Sp. z o.o.; INFINITE Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Najbliższe nabory wniosków

31.07

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP

19.12

PO Polska Wschodnia, Działanie 1.4

Wzór na konkurencję

Consultrix w liczbach Consultrix w liczbach

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

WYDATKI KWALIFIKOWANE 27 289 000,00 zł

DOTACJA 19 102 300,00 zł

PO IG, 2007-2013

CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR

WYDATKI KWALIFIKOWANE 54 019 863,24 zł

DOTACJA 17 481 685,20 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: CIECHANKI, OSTRÓWEK, SZPICA, ZAWADÓW I JASIENIEC

WYDATKI KWALIFIKOWANE 29 909 989,14 zł

DOTACJA 14 954 994,57 zł

RPO WL, 2007-2013

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA LABORATORIUM NOWYCH TECHNIK ENERGETYCZNYCH W INSTYTUCIE ENERGETYKI

WYDATKI KWALIFIKOWANE 13 699 863,00 zł

DOTACJA 13 699 863,00 zł

PO IG, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA I GASZENIA POŻARU

WYDATKI KWALIFIKOWANE 18 819 000,00 zł

DOTACJA 10 461 166,65 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 3.2.1

BUDOWA OŚ. TRAWNIKI KOLONIA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. TRAWNIKI I TRAWNIKI KOLONIA /…/

WYDATKI KWALIFIKOWANE 14 692 026,60 zł

DOTACJA 9 241 284,73 zł

RPO WL, 2007-2013

URUCHOMIENIE PRODUKCJI PRZEWODÓW I KABLI W IZOLACJI I POWŁOCE GUMOWEJ

WYDATKI KWALIFIKOWANE 12 426 000,00 zł

DOTACJA 8 698 200,00 zł

SPO WKP, 2004-2006

CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE EDBAK SP. Z O.O.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 15 970 690,00 zł

DOTACJA 7 679 300,00 zł

PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, DZ. 2.1

KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA.

WYDATKI KWALIFIKOWANE 17 580 460,50

DOTACJA 7 349 745,93

PO IR 2014-2020, PODDZIAŁANIE 1.1.1 (Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw)

WDROŻENIE WYNIKÓW WŁASNYCH PRAC B+R POPRZEZ URUCHOMIENIE PRODUKCJI ROZDZIELNICY PRZEDZIAŁOWEJ SN O WYSOKICH PARAMETRACH PRĄDOWYCH

WYDATKI KWALIFIKOWANE 14 349 795,00 zł

DOTACJA 6 999 900,00 zł

PO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DZ. 1.3.1