Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

projekty Infrastrukturalne

Przykładowe realizacje

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 6.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 29 909 989,14 zł

DOTACJA: 14 954 994,57 zł

Budowa OŚ Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap 1 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II zadanie 2

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 6.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 14 692 026,60 zł

DOTACJA: 9 241 284,73 zł

Budowa ulicy Kard. St. Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004-2006

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 4 064 408,75 zł

DOTACJA: 3 048 306,56 zł