Rodzaje opracowywanych projektów

Wróć do listy orpacowywanych projektów

projekty Inwestycyjne

Przykładowe realizacje

Uruchomienie produkcji przewodów i kabli w izolacji i powłoce gumowej

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006, działanie 2.2.1

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 12 426 000,00 zł

DOTACJA: 8 698 200,00 zł

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.3

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 4 021 108,48 zł

DOTACJA: 1 999 697,24 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. poprzez zapewnienie najlepszych warunków do prawidłowego procesu produkcji innowacyjnych rozwiązań

Źródło dofinansowania: Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 2007-2013, działanie 1.3

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 4 048 631,16 zł

DOTACJA: 1 999 618,92 zł