Archiwizacja projektu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
Należy pamiętać, że obowiązkiem przedsiębiorstwa, które otrzymało dotację jest wieloletnie przechowywanie dokumentacji projektu – zwykle 10 lat od zakończenia jego realizacji. W tym czasie, pomimo faktu, iż przedsięwzięcie objęte projektem może nie być już prowadzone ponieważ np. minął okres trwałości projektu, upoważnione instytucje mogą nadal kontrolować dokumentację.

Usługa Archiwizacja dokumentacji UE obejmuje następujące elementy:

  • Opracowanie procedury archiwizacji dokumentacji;
  • Uporządkowanie i ewidencja dokumentacji projektu;
  • Kwalifikacja i brakowanie dokumentów;
  • Przechowywanie dokumentacji w Archiwum Consultrix;
  • Digitalizacja dokumentacji oraz udostępnienie modułu B2B do samodzielnego wglądu do kompletnej dokumentacji elektronicznej projektu;
  • Udostępnianie dokumentacji na życzenie Klienta oraz instytucji kontrolujących w siedzibie Consultrix lub dostarczenie do siedziby Klienta;
  • Udział w kontroli lub reprezentacja Klienta podczas kontroli dokumentacji projektu.