01
30

KOLEJNA DOTACJA DLA SPÓŁKI BIOTECHNOLOGICZNEJ - BIOMAXIMA S.A.

1.600.537,70zł na projekt pt. Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości