10
25

DOTACJA DLA BIOMAXIMY ZE ŚCIEŻKI SMART

Dla naszego Klienta - BIOMAXIMA S.A. pozyskaliśmy 4.824.793,35zł dotacji na projekt "Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz Lamp do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowa

10
06

PIERWSZE PRZYZNANE DOTACJE Z NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027

Nasi Klienci - ZPH Krzaczek Sp. z o.o. oraz Medical Inventi S.A. otrzymali dotacje na projekty badawcze. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości wybrała do wsparcia tylko 14 projektów.

01
17

DOTACJA DLA BIOMAXIMY Z PO POLSKA WSCHODNIA

Nasz Klient - Biomaxima S.A. uruchomi produkcję innowacyjnego szybkiego testu SARS-COV-2 AG będącego efektem prac B+R. To już 13-sty projekt Spółki, który uzyskał wsparcie we współpracy z Consultrix.