12
06

KOLEJNE DOTACJE NA WZORNICTWO

10.200.990,00zł dotacji dla naszych klientów na kolejne projekty inwestycyjne z PO Polska Wschodnia 2014-2020

10
07

DOTACJE NA WZORNICTWO

14.697.050,00zł dotacji dla naszych klientów na kolejne projekty inwestycyjne z PO Polska Wschodnia 2014-2020

08
04

DOTACJE NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ

30 projektów opracowanych przez Consultrix otrzymało dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych

02
07

DOTACJA DLA NOYEN SP. Z O.O

5.375.400,00zł to dotacja dla naszego klienta na uruchomienie produkcji innowacyjnego urządzenia myjącego